Chuẩn bị thẩm định đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn

Việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã (TX) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nhằm phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh.

UBND TX Điện Bàn vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc Đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045.

Mục tiêu thực hiện: Phát huy vai trò của TX Điện Bàn là đô thị vệ tinh, liên kết phát triển với TP Đà Nẵng và TP Hội An; đô thị trong cụm đô thị động lực phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Phát triển đô thị thông minh, hiện đại; phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh.

9d84e9e267389566cc29

Các dự án như Rosa Riverside Complex nằm trong đô thị du lịch biển từ phía Đông sông Cổ Cò ra đến biển có chức năng là trung tâm du lịch biển.

Tạo động lực phát triển kinh tế đô thị về công nghiệp, dịch vụ – du lịch, đảm bảo vai trò là trung tâm phát triển vùng Bắc Quảng Nam; kết nối hỗ trợ phát triển vùng trung tâm thị xã và khu vực ven đô thị, khu vực nông thôn ngoại thị.

Quy mô lập quy hoạch khoảng 21.632,43 ha; với 20 đơn vị hành chính, bao gồm: 07 phường nội thị và 13 xã ngoại thị.

Tính chất khu vực lập quy hoạch: Là đô thị loại III, đô thị trung tâm động lực phía Bắc tỉnh Quảng Nam; gắn kết với trung tâm du lịch sinh thái biển miền Trung với TP Đà Nẵng và khu đô thị cổ Hội An. Là đô thị sinh thái hiện đại, có không gian đặc thù vùng ven biển, ven sông phát triển xanh và bền vững.

Là trung tâm phát triển công nghiệp, nghiên cứu và phát triển dịch vụ, thương mại, văn hóa và du lịch phía Bắc Quảng Nam, có tiềm năng để phát triển tài chính, nguồn nhân lực kết nối với các trung tâm giáo dục – đào tạo chất lượng cao, nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao.

z2411108730177_da57164b22f1d91f764f915444cc12e6

TX Điện Bàn là trung tâm phát triển công nghiệp, nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao.

Dự báo phát triển dân số: Dự kiến đến năm 2030 là khoảng 389.975 nghìn người, trong đó dân số đôthị khoảng 296.300 nghìn người; dân số nông thôn là khoảng 93.675 nghìn người. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 76%. Tốc độ tăng trưởng dân số hằng năm khoảng 12,5%/năm.

Dự kiến đến năm 2045 là khoảng 712.425 nghìn người, trong đó dân số đôthị khoảng 586.350 nghìn người; dân số nông thôn là khoảng 126.075 nghìn người. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 82%. Tốc độ tăng trưởng dân số hằng năm khoảng 12,5%/năm. Dự báo quy mô đất đai: Dự kiến đến năm 2030: đất xây dựng đô thị khoảng 4.337 ha. Dự kiến đến năm 2045: đất xây dựng đô thị khoảng 7.267 ha.

111

Hệ thống các đô thị nằm trong Quy hoạch xây dựng TX Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Phân vùng chức năng: Vùng Nội thị gồm 12 phường: Phường Điện Ngọc, phường Điện Dương, phường Điện Nam Bắc, Phường Điện Nam Trung, Phường Điện Nam Đông, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Phường Điện An, Phường Điện Minh, phường Điện Phương, phường Vĩnh Điện.

Với 3 tiểu vùng: Tiểu vùng 1: đô thị du lịch biển từ phía Đông sông Cổ Cò ra đến biển. Chức năng là trung tâm du lịch biển. Tiểu vùng 2: Cụm Đô thị Điện Nam – Điện Ngọc. Chức năng là trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ, giáo dục. Tiểu vùng 3: phía Tây giáp ven sông Vĩnh Điện, Tây ĐT 607; phía Đông đến ranh giới phía Tây của 2 đô thị Điện Thắng và Phương An.

hinhthucte_1

Đô thị Điện Thắng hiện hữu có chức năng là đô thị cửa ngõ phía Bắc của thị xã Điện Bàn.

Vùng ngoại thị bao gồm 7 xã: Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Hòa, Điện Hồng, Điện Phước, Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong.

Vùng ngoại thị có 4 tiểu vùng nhỏ, bao gồm: Trung tâm du lịch biển; Trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ, giáo dục; Trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của thị xã Điện Bàn. Có nhiệm vụ kết nối Đông Tây, tăng cường liên kết Nam – Bắc; phía Tây thị xã Điện Bàn.

Nguồn Pháp Luật Plus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline